ورود اعضا
نام کاربری
کلمه عبور
بازيابی کلمه عبور  | عضويت
 
راهنمای نویسندگان


شرط پذيرش اوليه مقاله از سوي فصلنامه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی رعايت دقيق موارد زير است و در صورت برخورداري از اين موارد، امکان بررسي مقاله از سوي داوران فراهم مي‌ شود.

الف. از لحاظ محتوايي

1. جنبه علمي و پژوهشي داشته باشد.

2. حاصل مطالعات، تجربه‌ها و پژوهش­هاي نويسنده باشد.

3. مقالات با رويکرد مطالعات مالی و بانکداری اسلامی از اولويت خاص برخوردارند.

4. مقالات ارسالي نبايد همزمان به ساير مجلات ارسال شود و قبلاً در هيچ يک از نشريات داخلي و خارجي به چاپ نرسيده باشد.

ب. از لحاظ شکل ظاهري

 1- عنوان، نام و نشاني در صفحه اول

عنوان مقاله، نام کامل نويسنده (نويسندگان)، عنوان شغلي يا مرتبه علمي، پست الکترونيکي و شماره تماس ثابت و همراه به صورت کامل ذکر شود.

 2- سازماندهي مقاله: در سازماندهي مقاله ترتيب زير رعايت شود.

چکيده فارسي، چکيده انگليسي، مقدمه، متن، نتيجه گيري، ارجاعات توضيحي، منابع.

چکيده: هر مقاله نيازمند چکيده‌اي کوتاه و روشن به زبان‌هاي فارسي و انگليسي در حداکثر 100 کلمه است. پس از چکيده، طبقه بندي JEL و کليد واژه‌هاي فارسي و انگليسي (حدود 3 تا 5 کلمه) ثبت شود.

 3- شکل‌ها و مقادير و فرمول‌ها: شکل‌ها و مقادير و فرمول‌ها بايد طوري ترسيم و تهيه شود که براي تکثير و نسخه‌پردازي مناسب باشد. شکل‌ها و فرمول‌ها به ترتيبي که در متن مي‌آيد، شماره‌ گذاري شوند. فرمول‌ها نيز با استفاده از فرمول‌نويسي Word 2007 تايپ شود.

 4- جدول‌ها: جدول‌ها بايستي به ترتيبي که در متن مي آيد، شماره گذاري شود، عنوان جدول و واحد سنجش در بالاي آن يا در صورت لزوم در بالاي هر ستون قيد شود. در ضمن منبع جدول‌ها نيز زير آن ذکر شود.

 5- واژه‌هاي علمي: معادل انگليسي لغات يا اصطلاحات علمي که براي اولين بار به کار مي رود به صورت زيرنويس (فقط براي يک بار) در صفحه مربوط درج شود. در پایان چکیده طبقه بندی jel. نوشته شود.

 6- نگارش مقاله: مقاله روي يك طرف کاغذ A4 با فاصلة خطوط multiple 5/1 با استفاده از واژه‌پرداز Word 2007 و  قلم B Nazanin 13، حاشية 3 و حداكثر در 20 صفحه تايپ شود. ساير نکات ويرايشي نيز رعايت شود.

 7- نحوه ارجاعات و ذکر منابع: لازم است در متن کلية منابعي که مورد استفاده قرار گرفته، ذكر شود. چنانچه در متن از يک منبع مطلبي نقل شود، بلافاصله پس از خاتمة جمله، نام نويسنده به همراه سال انتشار اثر و شمارة صفحه (داخل پرانتز) ذکر گردد. براي نمونه اگر از منبع فارسي استفاده شده به صورت (هدايتي، 1388، ص:...) و در صورتي که از منبع خارجي استفاده گرديده به صورت (Krugman, 2006, P. )، نوشته شود. همچنين کلية مطالب برگرفته شده از منابع ديگر تنها با ذکر مأخذ مجاز است. علاوه بر اين، کلية مطالبي که از خود نگارنده نيست و عيناً از منبعي برگرفته شده است، بايستي داخل گيومه"....." با ذکر مأخذ آورده شود.

الگوي کلي زير براي ذکر منابع و مأخذ مورد استفاده قرار گيرد:

الف. کتاب:

نام خانوادگي، نام (مؤلف)؛ (سال انتشار)، عنوان اصلي کتاب با قلم ايرانيك، ترجمه (مترجمان)، ناشر، محل انتشار، شماره جلد

ب. مقاله:

نام خانوادگي، نام (و نام و نام خانوادگي مؤلف دوم)؛ (سال انتشار)، «عنوان مقاله»، نام کامل مجله با قلم ايرانيك، شماره دوره يا جلد، شمارة مجله،

ج. منابع اينترنتي، بعنوان مثال    http://www.cbi.ir

براي منابع خارجي نيز منابع و ماخذ نيز مطابق الگوي زير ذکر گردد. در ذکر منابع و ماخذ ترتيب الفبا (حرف اول نام خانوادگي نويسنده) رعايت شود. براي کتاب:

Authors’ Names, (Date of Publication), Book Title in Italic (and the Title Components, if any), Edition Number,

 Publisher.

مثال:

Granger, Clive and Timo Terasvirta (1993), Modeling Non-Linear Economic Relationships, Oxford University Press, Oxford.

براي مقالات:

Authors’ Names, (Date of Publication), "The Paper Title in Italic" Paper Address, Publishing Place, paper page.

مثال:

Enders, Walter and C. W. J. Granger,(1998), "Unit–Root Tests and Asymmetric Adjustment With an Example Using The Term Structure Of Interest Rates", Journal Of Business And Economic Statistics, 16 ,233-45.

 8- ساير نکات:

مقاله ­هاي دريافتي حداقل توسط دو نفر از داوران ارزيابي مي­ شوند. پذيرش نهايي منوط به تأييد هيئت تحريريه است. فصلنامه حق رد يا قبول و نيز ويراستاري مقالات را براي خود محفوظ مي‌دارد و مقالات مسترد نمي‌ گردد. اصل مقالات رد يا انصراف داده شده پس از سه ماه از مجموعه آرشيو مجله خارج خواهد شد و فصلنامه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی هيچ مسئوليتي در اين ارتباط نخواهد داشت.

مقاله ارسالی باید دارای نویسنده مسئول باشد. نویسنده مسئول باید عضو هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی باشد.

 9- نحوه ارسال مقالات: ارسال مقالات به روش هاي زير امکان پذير است:

الف: ارسال مقاله از طریق پرتال فصلنامه 

 

ب. ارسال همزمان فايل word و pdf مقاله تايپ شده به همراه نامه‌ای به عنوان سر دبير مجله با ذکر نام، نام خانوادگي،

ميزان تحصيلات، مرتبه علمي، محل اشتغال، نشانی پستی و الکترونيکی، شماره تلفن (ثابت و همراه) و دورنگار به آدرس

الکترونيکی مجله
: 
jifb@ibi.ac.ir