دو شنبه 5 تير 1396
ورود کاربر
ایمیل
کلمه عبور
کلمه عبور را فراموش کرده ام  | عضويت
 
مقالات فصلنامه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی شماره دو - پاییز و زمستان 1394
عنوان مقاله :
اثر ساختار تأمین مالی بر ریسک درماندگی بانک ها
دکتر محسن خوش طینت، محمد امیدی نژاد، منیره رضوانیان

عنوان مقاله :
اثرات ترازنامه ای شوک هدفگذاری تورم در شبکه بانکی ایران
دکتر اعظم احمدیان، هادی حیدری، حسین حیدری

عنوان مقاله :
ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی با استفاده از شاخص های مالی و عملکردی (مطالعه موردی: بانک ملت استان آذربایجان شرقی)
دکتر الدار صداقت پرست، دکتر سیاوش گلزاریان پور، حسن غفاری غازانی


عنوان مقاله :
بررسی سهم عوامل انسانی و مدیریتی در عدم پایبندی عملی بانک ها به بانکداری اسلامی و ارایه پیشنهادات اصلاحی
دکتر محمدجواد محقق نیا، احمد بختیاری، احسان گلوانی

عنوان مقاله :
بررسی میزان اثرپذیری عملکرد بانک ها از نرخ سود عقود مبادله ای
مرضیه کریمی، دکتر توحید فیروزان سرنقی

عنوان مقاله :
بررسی ادراک مدیران بانکی از کارکرد بانکداری اسلامی (مطالعه موردی: بانک رفاه کارگران)
اسماعیل لَله گانی، سجاد عبدالله پور

عنوان مقاله :
ارزیابی حساسیت شعب بانک انصار به کل بانک در مدیریت مطالبات با تعمیم ضریب حساسیت بتا (مطالعه موردی: شعب بانک انصار)
دکتر آیت الله ابراهیمی، امید ترابی، هیرو فارابی

Powered by AtenaHamayesh