جمعه 5 خرداد 1396
ورود کاربر
ایمیل
کلمه عبور
کلمه عبور را فراموش کرده ام  | عضويت
 
شناسنامه نشریه
دکتر حسن گلمرادی

استادیار موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
مدیر داخلی و عضو هیات تحریریه


پست الکترونیک:    h.golmardi@ibi.ac.ir

دکتر محسن خوش­ طینت
 
دانشیار دانشگاه خاتم
مدیر مسئول، سردبیر و عضو هیات تحریریه


پست الکترونیک:    khoshtinatnik@yahoo.com

دکتر سید محمدکاظم رجایی
 
دانشیار مؤسسه امام خمینی (ره)
عضو هیات تحریریه


پست الکترونیک:    smk_rajaee@yahoo.co.uk

دکتر محمد طالبی

استادیار دانشگاه امام صادق(ع) 
عضو هیات تحریریه


پست الکترونیک:    sdogh83@yahoo.com

دکتر طهماسب مظاهری

استادیار دانشگاه تهران
عضو هیات تحریریه


پست الکترونیک:    tmazaheri@yahoo.com

حمید تهرانفر

معاون نظارت بانک مرکزی 
عضو هیات تحریریه


پست الکترونیک:   H.tehranfar@cbi.ir

دکتر اکبر کمیجانی

استاد دانشگاه تهران
عضو هیات تحریریه

پست الکترونیک:  Komijani@ut.ac.ir

دکتر علی صالح آبادی

استادیار دانشگاه امام صادق(ع)
عضو هیات تحریریه

دکتر محمدنقی نظرپور

دانشیار دانشگاه مفید
عضو هیات تحریریه


پست الکترونیک:  mnnazarpur@gmail.com

دکتر سیدعباس موسویان

دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
عضو هیات تحریریه 


پست الکترونیک:   samosavian@yahoo.com

دکتر محمدحسين حسین زاده بحرینی

دانشيار دانشگاه فردوسي مشهد
عضو هیات تحریریه

دکتر احمد شعبانی

دانشيار دانشگاه امام صادق(ع)
عضو هیات تحریریه


پست الکترونیک:    ashksadeq@yahoo.com

دکتر حسن سبحانی

استاد دانشگاه تهران
عضو هیات تحریریه


پست الکترونیک:   sobhanihs@ut.ac.ir

دکترغلامرضا مصباحی مقدم

دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)
عضو هیات تحریریه
Powered by AtenaHamayesh