منوی سايت
ورود اعضا
نام کاربری
کلمه عبور
بازيابی کلمه عبور  | عضويت
 
 

اعضای کارگروه علمی همایش

سمت

جناب آقای دکتر محسن خوش طینت

دبیر کل همایش

جناب آقای دکتر احمد عزیزی

مشاور ریاست کل بانک مرکزی

جناب آقای  دكتر کامران ندری

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع)

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی ج.ا.ا

جناب آقای  محمدرضا ساروخانی

معاون امور سرمایه گذاری و بین الملل و سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه بانک سینا

جناب آقای فریبرز یزدان پناه

معاون اداری و مالی مؤسسه

جناب آقای پرویز ساسانگهر

مشاور ریاست موسسه

دبیر علمی همایش

جناب آقای دکتر محمد ولیمقدم زنجانی

عضو هیات علمی مؤسسه

جناب آقای دکتر احمد شعبانی

دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)

جناب آقای دکتر رضا حبیبی

عضو هیات علمی مؤسسه

جناب آقای دکتر محمد امیدی نژاد

عضو هیات علمی و دبیر علمی دوره های کوتاه مدت

جناب آقای دکتر اسماعیل میرزائی

عضو هیات علمی مؤسسه

جناب آقای مهندس ایمان عابدینی

عضو هیات علمی مؤسسه

جناب آقای دکتر حسن گلمرادی

عضو هیات علمی مؤسسه

جناب آقای دکتر الدار صداقت پرست

عضو هیات علمی مؤسسه

جناب آقای دکتر سیاوش گلزاریان پور

عضو هیات علمی مؤسسه

سرکار خانم مریم قره داغی

عضو هیات علمی مؤسسه

جناب آقای دکتر وحید عماد اسلام اسکوئی

عضو هیات علمی مؤسسه

جناب آقای حسن کوهی

عضو هیات علمی مؤسسه