ورود کاربر
ایمیل
کلمه عبور
کلمه عبور را فراموش کرده ام  |
 

توجه:
مطالب ارائه شده در مقاله ها، نتیجه تحقیق و مطالعه پدید آورندگان آنها است و دیدگاه رسمی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران یا هیچ سازمان و ارگان دیگری نمی باشد.
جلد یکم

تجربه جهانی بانکداری اسلامی روش های تامین مالی، ابزارها، خدمات و محصولات

ردیف

ارائه دهندگان مقاله

عنوان مقاله

دریافت فایل

1

سید عباس موسویان

مهندسی مالی عقود بانکی با تاکید بر تجارب بانک های برتر جهان اسلام پنج بانک اسلامی بزرگ خاورمیانه و بانک کشاورزی ایران

 

سعید کیقبادی ثانی

2

محمدنقی نظرپور

کاربرد صکوک برای تجهیز منابع بانکی

با استفاده از تجارب کشور مالزی

 

طیبه گل محمدی

3

محمد جواد محقق نیا

مقایسه عملکرد بانک های اسلامی و غیراسلامی

در کشور قطر با استفاده از الگو
CAMELS

 

علی بالاوندی

سوده کاردر

4

پرویز رستم زاده

مطالعه تطبیقی عملکرد بانکداری اسلامی در

کشور های منتخب (با رویکرد کفایت سرمایه)

 

شهره نصیرآبادی

5

علی حسین صمدی

بررسی چالش های نظری و عملی بانکداری جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با بانک های
بین المللی اسلامی و غیراسلامی

 

مجتبی پروین

6

محمدعلی سهمانی اصل

مروری بر نوآوری های مالی در نظام

بانکداری بدون ربا

 

7

هدیه ستایش

الگوی های عدالت محور در بانکداری: مطالعه بانکداری کسب و کارهای کوچک و متوسط
(
SME Banking)

 

سید احسان خاندوزی

8

ایمان باستانی فر

رویکردی متفاوت به ضرورت استقلال بانک مرکزی

مبتنی بر قاعده نفی غرر

 

محمدرضا حیدری

9

فرشته ملا کریمی

بررسی روشهای حل معضل تاخیر تادیه در نظام بانکداری بدون ربای ایران با تکیه بر تجارب
بانک های اسلامی

 

10

محمدجواد توکلی

بررسی ظرفیت بیمه تسهیلات جهت کاهش

معوقات بانکی در بانکداری اسلامی

 

11

مجید احمدیه

بررسی نقش قاعده العقود تابعه للقصود در بهبود شیوه های اجرایی تجهیز و تخصیص منابع بانکی

 

12

اصغر ابوالحسنی هستیانی

بررسی مزیت های مشارکت تقلیلی به عنوان ابزاری نوین در بانکداری اسلامی
(با تاکید بر نظام بانکداری ایران)

 

رفیع حسنی مقدم

13

حسین میسمی

الگوی مطلوب تجهیز منابع در بانکداری اسلامی: دلالت هایی برای اصلاح قانون عملیات بانکی
بدون ربا

 

سید عباس موسویان

14

وهاب قلیچ

راهکارهایی برای افزایش جذابیت خرید اوراق

مشارکت دولتی

 

15

رسول خوانساری

کاربرد صکوک در تقویت سرمایه بانک ها: تجربه
بین المللی بر اساس توافقنامه بال 3

 

16

Seyed Othman Alhabashi

GLOBAL ISLAMIC BANKING EXPERIENCE:Financing Modes, Instruments,Services and Products

 

17

Seyed Hossein Mirjalili

World Bank Group and

Islamic Financial Services

 

18

Obiyathulla Ismath Bacha,Abbas Mirakhor

A Risk Sharing Banking Model

 

مجموعه مقالات بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی
 
جلد دوم


ردیف

ارائه دهندگان مقاله

عنوان مقاله

دریافت فایل

1

حسین محمد پورزندی

مدیریت نقدینگی از طریق ابزارهای مالی و جذب

منابع در نظام بانکداری کشورهای اسلامی منتخب

 

سید مرتضی صالحی

2

محمدجواد محقق نیا

بانکداری اسلامی در مالزی (بانک الراجحی)

 

سحر وظیفه

بهنام نیک بین

3

سکینه حاجتی

مطالعه موردی بانک فیصل مصر

 

4

لیلا محرابی

بررسی روند توسعه یافتگی و عملکرد نظام

بانکداری اسلامی کشور مالزی

 

5

اشکان بذرافشان

پژوهشی در سیر تکاملی بانک میزان پاکستان

 

6

حسن فلاحتی محمودآبادی

بررسی تجربه بانکداری اسلامی در بانک

گرامین بنگلادش

 

7

وحید مهرتاش

ساختار و خدمات بانک اسلامی بنگلادش

 

8

صدیقه تقی زاده

بانکداری اسلامی رویکردهای استراتژیک و

روندهای پیش رو

 

9

محسن گرمسیری

بانکداری اسلامی در مقایسه با بانکداری متعارف

 

سهیلا خسروپور

10

دکتر مهدی احسانی فرد


بررسی ربا( مطالعه تطبیقی در حقوق کشورهای

اسلامی و کشورهای اروپایی)

 

11

وهاب قلیچ

راهکارهای نوین برای رفع چالش تاخیر تادیه در

بانکداری بدون ربا

 

12

رضا غلامی جمکرانی

مطالعه تطبیقی حسابداری مشارکت مدنی در نظام بانکداری ایران و سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی

 

سعید فراهانی فرد

مسعود منظم

13

سیدعلی روحانی

جایگاه بانک های قرض الحسنه در نظام پولی ایران، بستر های قانونی و تحلیل عملکرد مالی

 

رضا علیزاده قره باغ

مجموعه مقالات بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی
 
 جلد سوم


ردیف

ارائه دهندگان مقاله

عنوان مقاله

دریافت فایل

1

رضا معبودی نیشابوری

تاملی بر روش های حل اختلاف در تامین مالی اسلامی

 

مریم ایروانی

2

ناصر شاهباز

رعایت الزامات کفایت سرمایه در مقررات بال 3 و تطبیق آن در بانک های اسلامی

 

شهرام رئیسی دهکردی

3

بهروز شریفی مقدم

طراحی فرآیند گزینش نرم افزار جامع بانکی متناسب با الزامات حاکم بر بانکداری اسلامی،(نمونه موردی بانک گردشگری)

 

محمدرضا برهانی

4

فاطمه بذله

بانک اسلامی برهارد مالزی (روش های تامین مالی، ابزارها، خدمات و محصولات)

 

5

Norhanim Mat Sari

ISLAMIC FINANCIAL REFORM AND MACROECONOMIC POLICIES:A CASE OF MALAYSIA

 

 Azura Othman

6

Alaa Alaabed

Reducing Fragility? Risk Shifting and Islamic Banking

 

Mansur Masih

Abbas Mirakhor

7

Chan Kok Thim

DYNAMIC EFFECTS OF MACROECONOMIC FACTORS ON SHARIAH COMPLIANT SECURITIES IN MALAYSIAN CAPITAL MARKET

 

Atieh Hajian

8

Mughees Shaukat

ON THE GROWTH AND STABILITY OF RISK SHARING BASED ISLAMIC FINANCE

 

Datuk Othman Alhabshi

9

Umar Rafi

Antifragility of Islamic Finance: A Qualitative Comparison

 

10

Bilal Ahmad Malik

Islamic Banking and Finance in Emerging Countries: A Study of Post- Soviet Central Asian Republics

 

 
Powered by AtenaHamayesh