ورود کاربر
ایمیل
کلمه عبور
کلمه عبور را فراموش کرده ام  |
 


ردیف

اعضای کارگروه اجرايي همایش

سمت

1

اقاي دكتر مهدي رضوي

استاد دانشگاه شهید بهشتی
رییس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
دبیر کل همایش

2

آقاي دكتر محسن خوش طينت

معاون علمي و پژوهشي

3

آقاي مهندس مجيد يارمند

معاون اداري و مالی

4

آقاي دكتر احمد شعباني

دبیر علمي همایش

5

آقاي حسن كوهي

دبير اجرايي همايش

6

آقاي پرويز ساسانگهر

مشاور رییس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

7

آقاي دكتر محمد وليمقدم زنجانی

عضو هیات علمی

8

آقاي محمد اميدي نژاد

عضو هیات علمی

9

آقاي اسماعيل ميرزايي

عضو هیات علمی

10

آقاي ايمان عابديني

عضو هیات علمی

11

آقاي دكتر حسن گلمرادي

عضو هیات علمی

12

آقاي دكتر الدار صداقت پرست

عضو هیات علمی

13

آقاي دكتر سياوش گلزاريان

عضو هیات علمی

14

آقاي دكتر وحيد اسكوئي

عضو هیات علمی

15

آقاي دكتر سيد فريد موسوي

مدرس مدعو موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

16

آقاي دكتر حميد قاضي زاده

رییس کتابخانه موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

Powered by AtenaHamayesh