ورود کاربر
ایمیل
کلمه عبور
کلمه عبور را فراموش کرده ام  |
 
مقالات


ارائه دهنده مقاله : جناب آقاي دكتر علي خاكي صديق
موضوع مقاله : نگاهی بر نقش دانشگاه صنعتی در هم افزايي دانشگاه ها و بانک ها
ارائه دهنده مقاله : جناب آقاي دكتر بيژن وثوقي وحدت
موضوع مقاله : برنامه اي براي جذب دانشمندان جهت هم انديشي در توسعه بانكداري مجازي
ارائه دهنده مقاله :  جناب آقاي دكتر علي اكبر جلالي
موضوع مقاله :

مشاغل دانش بنيان در حوزه بانكداري مجازي و 

جايگاه  دانشگاه در توسعه آن

ارائه دهنده مقاله : جناب آقاي دكتر شهاب جوانمردي
موضوع مقاله : آينده پژوهي در حوزه بانكداري مجازي
ارائه دهنده مقاله :
جناب آقاي سعيد سعيدي فر

موضوع مقاله : آسيب شناسي ارتباط صنعت و دانشگاه و پيشنهاد يك راهكار اجرايي

بر مبناي تجارب مديريتي


 
ارائه دهندگان مقاله: جناب آقاي محسن دولت آبادي

سركارخانم سميه مهري اردستاني
   
موضوع مقاله : بررسي و اولويت بندي عوامل موفقيت در توسعه بانكداري مجازي
ارائه دهنده مقاله : جناب آقاي دكتر وحيد ماجد
موضوع مقاله : ارائه مدل ارزيابي بلوغ الكترونيكي در سيستم بانكداري كشور
ارائه دهنده مقاله : جناب آقاي سيد كامل تقوي نژاد
موضوع مقاله : جايگاه و نقش شركت هاي دانش بنيان در پياده سازي و توسعه بانكداري مجازي
 
Powered by AtenaHamayesh